уторак, 23. август 2016.

Garancije za pozicioniranje sajta

Da li je moguće dati garancije za pozicije sajta?


Naravno da je moguće dati garancije za pozicije sajta, ali šta ako se one ne realizuju u dogovorenom roku? Šta ako se sajt za koji se radi optimizacija za pretraživače stvarno pojavi u rezultatima organske pretrage na prvoj stranici Google, i tu bude, dan, dva, tri ili pet, i više nikada? Ili šta ako se ne uspe sa pozicioniranjema izgubljeno je na primer, godinu dana, a pomaka ni na vidiku? Ko je pogrešio, da li vlasnik koji je ukazao poverenje firmi ili pojedincu koji nije uspeo to da uradi, ili firma koja je dala lažne garancije da će taj posao realizovati? Jer, mnoge firme obećavaju isto.
U ovom slučaju, greška je obostrana, a najveći gubitnik je web sajt za koji je bespovratno izgubljeno vreme u trci sa konkurencijom.

Da li se može smatrati da je firma koja radi posao poziciniranja sajta završila svoj posao samim činom dolaska sajta na željene pozicije? Hm, i nije neki psoao ako se posle nekoliko dana sajt ponovo nadje na ko zna kojoj stranici daleko od prve stranice.Slušali smo iskustva vlasnika koji su uložili određena novčana sredstva da bi njihov sajt došao na prvu stranicu Google, i tražili i dobili garancije od izvođača radova da će dobiti novac nazad ako to ne uspeju, ali kada su prošli rokovi, sajt nije bio ni približno pozicioniran od zacrtanog cilja prve strane. Naravno, novac nisu dobili nazad, ali nije to bio osnovni problem. Veći problem je bio što je prošlo i izgubljeno vreme.
Prva strana na Google nije cilj sama po sebi, već efekti od te pozicije treba da budu pravi razlog investiranja u ovaj posao. 

Tako dolazimo do drugog ključnog pitanja:Da li je realno tražiti garancije za pozicije sajta?


Sa stanovišta vlasnika je to poželjno, međutim svaka iole ozbiljnija firma koja se bavi SEO i optimizacijom za pretraživače, i koja ima relevantne reference u svom portfoliju, neće davati garancije na taj način. Pozicije sajtova opredeljuje Google, i samo Google zna kada će se desiti da neki sajt, odnosno stranica sajta, dođe na željenu stranicu za definisane ključne fraze, odnosno reči, pa bi on jedini i mogao dati garancije.
Svima je poznato da je u sportu često puta teže odbraniti neki trofej nego ga prvi put osvojiti. U našem slučaju, cilj vlasnika sajta nije dolazak na prvu stranu Google, već ostanak na istoj i napredovanje ka prvim mestima. Naravno, u međuvremenu bi trebalo da se i ubiru plodovi, odnosno ostvaruje korist od dobrih pozicija na Google.

To znači da ne treba da prestane saradnja sa firmom za SEO onog trenutka kada se njegov sajt pojavi na prvoj stranici, već naprotiv, da se ta saradnja nastavi u cilju stabilizovanja pozicije sajta. Naravno, poslovna logika treba da bude merilo za sam smisao angažovanja firmi za SEO. Ukoliko prva strana, odnosno pozicija stranice na istoj, ne donosi novac, prihod, slavu, ili šta god da je vlasnik zacrtao, onda se postavlja smisao borbe za pozicije sajta na pretraživačima.

Šta treba vlasnik sajta da zna?


Vlasnik sajta treba da ume:

 • da prepozna i odabere firmu za SEO (očekuje se da prikupi više ponuda i obavi razgovore sa njima),  
 • da nauči da koristi zvanične servise i alate za praćenje statistika sajta poput Google Analytics, Webmasters tools,
 • da nauči da prati rad i učinak te firme na pozicioniranju sopstvenog sajta, ali i povećanju značaja sopstvenog sajta na mašinama za pretragu i ostalim servisima na Internetu (socijalne mreže, na primer).

Kada vlasnik ili lice koje on ovlasti za ovaj posao, ume da prati rad firme na njegovom sajtu, tada je rizik posla značajno smanjen, jer može pravovremeno da reaguje i u krajnjoj instanci i promeni firmu za SEO.  Takođe, ako se uoče dogovoreni pozitivni pomaci u promociji i pozicioniranju njegovog sajta, tada je lako doneti odluku da se nastavi rad sa firmom za SEO.Koji su realni rokovi za pozicioniranje sajta?


Puno faktora opredeljuje redosled sajtova, tj. web stranica, i mnogi autoriteti iz oblasti SEO će reći ono što i nije neka tajna: Google algoritam za rangiranje sajtova je veoma kompleksan, ima više stotina parametara, i njegov način rada se neprestano usavršava, menja. prilagođava trendovima, tehnologiji i načinu korišćenja Interneta od strane posetioca.

Na taj način, firme koje se bave ovim poslom su u neprestanoj borbi sa vremenom i pravilima koje diktiraju mašine za pretragu, od kojih je naravno, još uvek najdominantniji Google.

Postoje:
 • marketinški rokovi, 
 • obećanja i 
 • postoje realni rokovi za uspeh sajta u rezultatima organske pretrage na najvažnijem pretraživaču poslednjih decneija Google.


Marketing je čudo, slatkorečivost, priča, klinci bi rekli dobra žvaka. Često obećanja pršte na sve strane kada firma nastoji da ubedi vlasnika da je upravo ona ta koja treba i ume da uradi posao poziciniranja sajta. U ovakvim slučajevima svaki vlasnik treba biti oprezan. On treba da ukaže poverenje firmi, a ne pojedincu, za koju se prethodno da:

 • ne daje slatkorečiva obećanja,
 • ne daje garancije (da, dobro ste pročitali, svaka ozbiljna firma neće dati nerealne garancije),
 • ima reference za SEO, tj. postigla je zapažene rezultate u pozicioniranju i brendiranju sajtova konkurentnim oblastima
Rokovi za pozicioniranje nisu isti za različite oblasti poslovanja. Konkurencija je ovde jedna od ključnih faktora koji diktira potrebno vreme za rad na dovođenju sajta na željene pozicije. Google diktira pravila igre, a on ne voli prečice, već pošten (WHITE SEO) i kvalitetan rad. U nekim izrazito konkurentnim oblastima, potrebno je da se strpljivo i kvalitetno radi više od godinu dana, kako bi se ostvarili značajniji pomaci na pretraživačima.


Da li više ulaganja u SEO znači i brže pozicioniranje sajta?


Ulaganje u SEO je ulaganje u marketing. Kao i u svakom ulaganju u ove svrhe, potrebno je pratiti efekte ulaganja. Kada između firme koja radi optimizaciju i vlasnika postoji poverenje, tada vlasnik zna da veća suma izdvojena za ovu nameru je pametna i dobra investicija u sopstveni sajt.


Umesto zaključkaKao i drugim sferama života, pravi izbor, pametan odabir je ključ rešenja. Tako i u oblasti pozicioniranja sajtova, osnovna poruka je da je potrebna pažljiva analiza firmi i izbor one koja će:

 • pratiti vaše vizije, 
 • shvatati i doživljavati uspeh vašeg sajta kao sopstveni uspeh.