четвртак, 15. фебруар 2024.

Šta je ongoing SEO?


Kome je važno da zna šta je ongoing SEO? Na primer vlasnicima koji angažuju agenciju za SEO pa u ponudi dobiju stavku koja kaže ongoing SEO. 

To je dobro za vlasnika sajta, jer kao da se neko trudi da dovede vlasnika u zabludu, a sve je tako jednostavno. 

Ongoing SEO znači da će agencija kontinuirano da radi neke aktivnosti u cilju poboljšanja pozicija sajta u rezultatima organske pretrage. A to lepo zvuči iz ugla vlasnika.

I evo pojašnjenja šta to znači ongoing SEO

Ongoing SEO se u suštini odnosi na neprekidni proces optimizacije veb sajta za pretraživače. 

Za razliku od SEO poslova koji se obavljaju jednokratno, ongoing SEO podrazumeva stalan rad, praćenje, analizu i prilagođavanje različitih faktora koji utiču na performanse veb sajta a koji su bitni za algoritme pretraživača, pre svega Google. To je posao za agencije a ne za pojedince.

CILJ tog rada je poboljšanje vidljivosti i bolje rangiranje na stranicama rezultata organske ili prirodne pretrage (SERP) pri čemu je to logično povezano i sa Google Ads.

Neke od bitnih aktivnosti koje se sprovode kroz ongoing SEO su:

1. Ažuriranje sadržaja na sajtu

Ažuriranje sadržaja na sajtu (sadržaj na sajtu pravi razliku u odnosu na konkurenciju bilo da su u pitanju blog postovi, opisi proizvoda, komentari, multimedijalni sadržaj, ...).

2. Praćenje ključnih reči

Praćenje ključnih reči je jedan od osnovnih zadataka koji se može svesti na to da se favorizuju ključne reči i njima pripadajući sadržaji koji prate navike korisnika sajta.

3. Upravljanje povratnim linkovima

Upravljanje povratnim linkovima u cilju povećanja njihovog kvaliteta i relevantnosti. Izgradnja visokokvalitetnih povratnih linkova, naravno poželjno i sa autoritativnih veb lokacija kao i odbacivanje toksičnih ili spam linkova kao permanentan proces.

4. Tehnička optimizacija na sajtu

Tehnička optimizacija na sajtu, ili kada vam kažu da će da urade audit sajta i preporuče mere za poboljšanje korisničkog iskustvo i crawlability pretraživača.

5. Analiza i izveštavanje

Danas se kaže da je informacija moć. Analiza saobraćaja na veb sajtu, ponašanja korisnika, rangiranja ključnih reči i drugih metrika performansi koristeći alate poput Google Analytics i Google Search Console.
Analiza izveštaja od strane naručioca i agencije u konačnici treba da vodi ka optimizaciji odluka zasnovanih na podacima.

6. Analiza konkurencije

Iako pri kraju navođenja ovo je jedna od najvažnijih stavki koju rade sve agencije koje se bave SEO. 

Jer kako biste znali kako vi radite ako ne vidite šta i kako radi konkurencija?

Dobra SEO praksa je upravo praćenje šta radi konkurencija po pitanju SEO strategija, uključujući njihove ključne reči, profile povratnih linkova i strategije sadržaja. 


Najbolji primer? 

Kinezi su napravili copy-paste bum. Mnogi smatraju je njihov uspeh u stvari primena jednostavne strategije - kopirati najbolje i prilagođavajući ih svojim uslovima. 
Naravno i u ovoj oblasti postoje servisi koji pružaju respektabilan set informacija o aktivnostima konkurencije. 

Čemu sve to? 

Racionalno sagledavanje performansi konkurencije pažljivim analitičarima može pružiti mnogo. Od uvida u taktike i strategije do ideja za sopstveni SEO.

Kako da znamo da li agencija radi ongoing SEO ili ne?

Lako. Sigurica je da angažujete drugu agenciju ili seo konsultanta da vam to proveri. Pored ostalog, trebalo bi da postoji konstantan rast broj ključnih fraza i pozicija u SERP što se može videti kroz različite servise, npr. ahrefs.Šta smo naučili?

Ongoing SEO je veoma popularna engleska fraza koju mnoge agencije koje se bave digitalnim marketingom promovišu u svojim ponudama aktivnosti. Često u cilju da malo zaplaše vlasnika novim pojmovima.

Ključna reč za napred navedeno je da je to ništa drugo nego konstantan posao u optimizaciji za pretraživače i šire digitalnom marketingu. 

Slika: Google