уторак, 17. септембар 2019.

Šta je kopirajting?


O pojmu kopirajting


Nebrojeno puta smo čuli da se neko bavi kopirajtingom... da je u pitanju uspešan kopirajter... ali mnogi ne znaju šta to zanimanje podrazumeva, iako je poznato da spada u red ne tako loše plaćenih poslova u IT sektoru. 

Nekada je jednostavno zamena stranih termina nekim srpskim, praktično neprihvatljiva. A to se posebno odnosi na IT sektor…nekako je mnogim stručnjacima u toj branši lakše da koriste termine preuzete iz engleskog jezika primarno, nego da ih prevode na srpski. 

Možda misle da se smatraju manje profesionalnim zbog toga, mada i ovaj, kao i mnogi drugi pojmovi, svakako može da bude lepo preveden i na naš jezik.


Šta je kopirajting?Jedna od prihvaćenih definicija je vrlo jednostavna. Pojam kopirajting potiče od 2 engleske reči, a što se prevodi slobodno kao pisani materijal, koji služi prvenstveno za reklamiranje.

Jednostavno, u pitanju je postupak pisanja različitih tekstova i ostalih sadržaja kako za štampu, tako isto i za digitalne medije. 


Ko je kopirajter?


Osoba koja se bavi pisanjem sadržaja sa ciljem reklamiranja je kopirajter. U osnovi, u pitanju je stručnjak koji može biti angažovan, pored ostalog za pisanje:


 • sadržine veb sajta
 • radijske ili televizijske reklame
 • reklame za internet
 • sadržine mejla za marketinške aktivnosti
 • džinglova
 • scenarija
 • brošura
 • kataloga
 • flajera
 • bilborda
 • PR tekstova
 • i mnogih drugih sadržaja koji su prvenstveno namenjeni reklamiranju. 


A ovom prilikom svakako moramo istaći i izuzetno važnu informaciju. Stvar je u tome da postoji nešto o čemu mora voditi računa svaki kopirajter, a ukoliko želi da svoj posao obavlja što je bolje moguće. 
Da bi mogao svoj posao da obavlja maksimalno kvalitetno, jedan kopirajter mora biti upoznat i sa specijalnim alatima, koji se koriste za optimizaciju internet sadržaja. 

U pitanju je Search Engine Optimisation, odnosno skraćeno SEO, što je alat, ili bolje reći tehnike, koje se koriste za bolju pozicioniranost konkretnog online sadržaja. 


Gde se primenjuje kopirajting?


S obzirom na to da je u pitanju specijalna vrsta marketinških aktivnosti, to sasvim slobodno možemo da kažemo i da kopirajter, praktično može da se zaposli gde god ima dodira sa reklamiranjem. 

Pored toga što može biti angažovan u reklamnim i PR agencijama, kopirajter može biti zaposlen i u redakciji časopisa, zatim na televiziji ili radiju, kao i u svakoj drugoj medijskoj kući. 

Zanimljivo je i to što većina kopirajtera radi samostalno. Ipak, ukoliko rade u kolektivu, oni su sasvim sigurno zaposleni u marketinškom odeljenju.


Zašto je kopirajting važan za poslovanje?


U današnje vreme, kada je online tržište naročito zastupljeno, vrlo je važno i kako se neka kompanija na internetu kotira. 

Naravno da nije dovoljno samo postaviti web sajt ili stranicu na nekoj društvenoj mreži i očekivati uspeh. 

Upravo tu je potreban jedan kvalitetan kopirajter, koji će na osnovu stečenog znanja i adekvatnog iskustva i da utiče i sam kreira web sadržaj. 

Najpre zahvaljujući viralnim tekstovima gde su pametno kreirani naslovi i uopšteno reklamnim kampanjama, koje će uz maksimalno poštovanje pravila SEO kreirati kopirajter, konkretni online sadržaj će biti bolje vidljiv. 

Naime, s obzirom na to da svaki kopirajter poznaje i pomenute alate, te zna pravilno i da ih koristi, to su tekstovi i ostali sadržaji, koje taj profesionalac kreira, definitivno uočljivi već na prvoj strani pretrage za određenu ključnu reč. 

Baš to i jeste svrha primene alata SEO, tako da kopirajter praktično radi i optimizaciju konkretnih materijala. 


SEO i kopirajting


A najjednostavnije bi bilo reći da je optimizacija teksta za web ustvari prilagođavanje sadržine određenog teksta ili džingla, odnosno bilo kog drugog reklamnog materijala pravilima koja važe na internetu. 

Zapravo bi trebalo da navedemo i da jedan kopirajter ima za cilj da kreira pisani materijal, koji će u najkraćem mogućem roku privući pažnju potencijalnih klijenata. 

Na taj način će on ostvariti u relativno kratkom roku svrhu koju kopirajting ima, jer će posredno dovesti i do povećanja interesovanja potencijalnih klijenata za određenu uslugu ili proizvod.


Ko može da se bavi kopirajtingom?


Da bi jedan kopirajter mogao da se smatra profesionalnim, on mora znati i da se kreativno izražava i da koristi alate SEO. 

Treba da dobro razume zašto je bitna dobra pozicioniranost sajta na važne ključne reči kao i konkretnih sadržaja na web pregledačima.

Kopirajting je jedna od važnih tehnika za primećeniji i uspešniji nastup na globalnoj mreži Internet. 

понедељак, 04. фебруар 2019.

Digitalni marketing osnovni pojmovi

Šta je digitalni marketing?


Nema baš precizne definicije, najbliže i najrazumljiva je možda ova:

„Pod digitalnim marketingom se podrazumeva promocija proizvoda ili usluga, korišćenjem digitalnih kanala preko kojih se uspostavlja komunikacija do krajnjih korisnika, tj. kupaca tog proizvoda ili usluge“.
U tu svrhu se upotrebljavaju brojne digitalne taktike i tehnologije uglavnom preko Internet servisa na svim platformama, desktop računarima, mobilnim telefonima, tabletima i drugim digitalnim medijima.Ključne reči / ključne fraze


Najvažniji pojam u digitalnom marketingu. Ukoliko nemate ključnu reč ili frazu onda ne možete da počnete sa dizajniranjem sadržaja na sajtu ili blogu. Pre nego što krenemo dalje, da razjasnimo vrlo važnu stva: iako govorimo ključna reč, znači u jednini, najčeše se radi o više reči, tako da je pravilnije koristiti termin ključna fraza, ali se nekako odomaćio termin ključna reč, pa nastavljamo sa njom.

Ključne reči opisuju sadržaj na vašem sajtu.

Ključna reč je termin za pretragu na stranici koju hoćete da rangirate, pokazatelj za Google o čemu se radi na vašem sajtu,  to je reč (fraza) koju vaši posetioci kucaju u search boxu na pretraživaču. Kada se ona ukuca, trebalo bi da ih dovede do vas i vašeg sajta. Ukoliko imate prodavnicu LED rasvetu u Beogradu, vaša (najvažnija) ključna reč bi bila LED rasveta Beograd.


Kada se određuju ključne reči mora da se razmišlja na način kao što razmišljaju potencijalni posetioci i koje bi oni reči koristili da dobiju ono što traže. Digitalni marketing izbor ključnih reči


Ukoliko pogrešite, vaši posetioci neće biti pravi, one koje želite i trebate zato što vaš sadržaj nije adekvatan njihovm potrebama i interesima.


Društvene mreže


Društvene mreže su platforme koje omogućavaju ljudima sa sličnim interesima da se spoje i dele informacije, fotografije, video snimke. Najpopularnije društvene mreže Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, itd.

Razlozi za ovakvo društveno umrežavanje mogu da budu lični ili poslovni.

Lični razlozi mogu da budu lična prezentacija, zabava, informisanost i slično iako su nastale sa ciljem da zadovolje ove potrebe, društvene mreže su veoma brzo postale sastavni, čak i neophodni deo marketinga.

Svaka iole uspešna kompanija, velika ili mala, ima veoma razvijeno prisustvu na najvažnijim društvenim mrežama.

Preko njih se vrši prezentacija, brendiranje, promocija i prodaja proizvoda i usluga. Društvene mreže su najbrži i najefikasniji način za informisanje i edukovanje potrošača, kao za i proširivanje  baze postencijalnih kupaca.


Linkovi


Pod linkom se podrazumeva međusebna veza između dve web stranice u okviru istog ili drugog sajta. Linkovi mogu da budu jednosmerni (direktni) ili povratni.

U SEO su posebno važni takozvani povratni linkovi (engl. backlink). To su linkovi koji jedan sajt dobija sa nekog drugog sajta. Oni imaju veliki uticaj na poziciju stranice u rezultatima pretrage, tako da ukoliko se želi dobra pozicija taj sajt mora da izgradi kvalitetne i relevantne povratne linkove.


SEO Search Engine Optimisation (Optimizacija sajtova za Internet pretraživače)


Preko SEO se teži da se sajt preko kojeg se vrši komunikacija sa posetiocima, što bolje pozicionira na stranicama pretrage, što za posledicu (treba da) ima povećanje saobraćaja prema tom sajtu. 

Ili drugim rečima, optimizacija sajta ima za cilj da dovede što je više novih potencijalnih korisnika na sajt posredstvom internet pretraživača (Google, Yahoo, Bing).

Da bi se razumeo SEO možda je najbolji sledeći primer:

“Koliko stranica u Googlovoj pretrazi pregledate kada tražite nešto na Internetu?” 

Verovatno, kao i u 80% slučajeva samo prvu ili možda drugu stranu, ostale ste ili samo preleteli pogledom ili niste ni pogledali. Da bi ste se našli na prvim pozicijama, potrebno je da neko odradi te radnje koje su su sastavni deo SEO.


SERP


Search Engine Result Page (SERP) je pozicija koju stranica (sajt) ima u rezultatima pretrage za traženu ključnu reč / frazu reč (upit). Kada se ukuca upit u polju pretrage (search box) pretraživača, dobijaju se određeni rezultati, tj. spisak onih rezultata koje pretraživač pronađe, a koji najviše odgovaraju tom upitu.

Postoje dva tipa rezultata

1. Organski (rangiranje se vrši na osnovu algoritma i kriterijumima pozantim samo Goole-u i drugim pretraživačima)

2. Plaćene reklame (plaća se Google-u)
Smatra se da rezultati koji su na prvim mestima imaju sadržaj (content) koji je najrelevantniji i koji najbolje odgovara na zadati upit.


Plaćeno oglašavanje (reklame na Internetu)


Radi se o oglašavanju koje se plaća vlasnicima oglasnog prostora. Obično kod Google-a i drugih velikih pretraživača prvi rezultati na vrhu stranice su namenjeni plaćenim oglasima. Osim Googla koji je najdalje otišao sa plaćenim oglašavanjem (Google Ads, ranije Adwords), ono postoji i kod socijalnih mreža, Facebooka, Twittera, Instagrama, LinkedIna.

Glavna prednost plaćenih reklama je njihova velika efikasnost i mogućnost “ciljanja” publike, tj mogućnost da se oglasi prikazuju određenim grupama ljudi prema njihovim  interesima, mestu življenja, godina starosti, polu, itd. Oglasi se prilagođavaju svakoj grupi i tako se povećavaju šanse za uspeh. Osnovni model plaćanja je plačanje-po-kliku (PPC), a to znači plaća se ukoliko neko klikne na vas oglas.

Ipak, logično, plaćeno oglašavanje nije dovoljno ukoliko nemate dobar sajt koji ne uspeva da posetioce pretvori u kupce i konzumente vašeg sajta.

Stranica koju posetioci prvu vide (odredišna stranica ili eng. landing page) mora da bude relevantna i uverljiva sa fokusiranim sadržajem i jasnom navigacijom prema drugim stranicama na sajtu.


Dozvoljene i nedozvoljene tehnike u SEO


Postoje dve vrste tehnika u SEO

1. Dozvoljene (white hat)
2. Nedozvoljene ili „crne“ (Black hat)

Ove prve tehike pretraživači preporučuju, cene i nagrađuju, dok black hat tenike ne samo što ne preporučuju i ne odobravaju, nego i strogo kažnjavaju (ukoliko se naravno počinioci uhvate).

Dozvoljenim i preporučenim metodama dizajneri websajta i SEO stručnjaci teže da dobiju dugoročni kvalitet i pozitivne efekte.

Prilikom upotrebe nedozvoljenih tehnika, postoji rizik da web sajt bude loše pozicioniran, privremeno, pa čak i trajno zabranjen.


Koje se tehnike smatraju dozvoljenim (white hat)?


Najkraće rečeno – ukoliko se uklapaju u smernice koje su date od strane pretraživača (Google, Mozzila, Bing, itd), i koje ne smeju da se obmanjuju. Ove smernice su neka vrsta nepisanih pravila. Nigde ne stoji tačno šta treba da se uradi, ne radi se o listi strogih zakona, nego su to više uputstva kojih se treba pridržavati, naravno ako se očekuju kvalitetni rezultati.

Sadržaj sajta koji se rangira i indeksira od strane pretraživača treba da bude isti koji korisnik vidi kada poseti taj sajt. Najbolji savet je: kreirajte sadržaj za korisnike, a ne za algoritme pretraživača.

Kada se sadržaj napravi, onda se upotrebljavaju tehnike koje će pomoći da taj sadržaj bude lakše dostupan pretraživačima, da ga oni što pre “pogledaju”, i da ga nagrade sa što većom pozicijom u pretrazi.


Nedozvoljene (black hat) tehnike


Korišćenje sredstava namenjeni za poboljšavanje pozicije nekog websajta, koje pretraživači ne odobravaju, i koja uključuju neku vrstu prevare. Može da uključuje sledeće


 • sakriven tekst, u boji kao pozadina, u nevidljivom delu polja, ili pozicioniran van ekrana.
 • prikazivanje različite stranice od one koja se želi posetiti (cloaking)
 • prenatrpavanje ključnim rečima (Keyword stuffing)
 • korišćenje softvera za građenje linkova
 • farme linkova (mreža sajtova koji su linkovani između sebe sa ciljem obmane pretraživača)
 • Mirror websites (više sajtova sa sličnim sadržajem, ali sa različitim URL), i još mnogo drugih


Pretraživači mogu kazniti sajtove za koje se otkrije da koriste nedozvoljene SEO tehnike


 • smanjivanje ranga, 
 • privremeno isključivanje
 • potpuno isključivanje sa rang liste pretraživača


Postoje i takozvane “sive tehnike”, koje koriste metode koje nisu kažnjive, ali u isto vreme ne deluju u smeru prikazivanje najboljeg sadržaja i kvaliteta posetiocima, nego su više orjentisane ka algoritmima pretrživača “spiders” da bi se dobio što bolji ranking i poziciju u SERP.

Izazov za softverske timove koji rade u Google-u i ostalim kompanijama je da razviju takve softvere i algoritme koje će uspešno otkrivati ovakve pokušaje.


недеља, 30. децембар 2018.

Šta raditi sa starim tekstovima

Šta raditi sa starim postovima ili tekstovima na blogu, sajtu je veoma aktuelno pitanje čije pametno rešavanje može značajno da unapredi vaš nastup na Internetu.

Sredinom 2000-tih godina blogovi su dostigli veliku popularnost u svetu digitalnog marketinga. 


Šta raditi sa starim tekstovima


I ta popularnost ne jenjava. Čak naprotiv. 

Firme čije se poslovanje odvijalo na Internetu, u želji za što većom prodajom i zaradom, na svojim sajtovima su postavljali veliku količinu blog postova, ne vodeći dovoljno računa o njihovom kvalitetu. Više se gledala njihova brojnost, broj postavljenih povratnih linkova (backlinks) i ključne reči

Posle jedne decenije nasumičnog i obimnog „blogovanja“, danas znamo  da sam broj postova sam po sebi nije dovoljan, tako da se više pažnje posvećuje kvalitetu tekstova i slika

Ali stari blogovi su još tu i „vrebaju“ sa mnogih nevidljivih adresa. Ljudi koji se bave SEO su u dilemi: 

Šta da se radi sa starim tekstovima - da li ih ostaviti tu gde jesu bez ikakvih promena, ili ipak da se nešto uradi?
Zašto je uopšte potrebno gnjaviti se sa starim postovima?


Ukoliko se neki blog vrlo često ažurira i postoji mnogo postova, stariji postovi (koji mogu da budu i veoma aktuelni) se teško pronalaze zato što su zatrpani novijim blogovima.  

Ukoliko na primer, imate nekoliko stotina (i hiljade) postova (i URL-a) na blogu, Google-ovim robotima će biti teško da sve posete, da bi odabrali nekoliko desetina najboljih. 

Jednostavno neće trošiti toliko vremena češljajući taj sajt. Zato je najbolje da sami odvojite stare i kvalitetne postove u posebnu kategoriju koju možete nazvati na primer najpopularniji tekstovi.


Kategorizacija starih postova na blogu – koje zadržati a koje nePopis i procena

Prvi korak je napraviti popis svih postova na blogu. I bez toga treba da znate šta sve imate na vašem blogu ili sajtu. To je lako ukoliko se radi o manjim blogovima koje nemaju veliki broj priloga. 

Ali postoje blogovi sa nekoliko hiljada postova. Ukoliko imate takav slučaj biće vam potrebna pomoć Google Analitics-a, Webmaster Toolsa (Search Console) ili nekog alata kao što je Screaming Frog koji će napraviti listu svih URL postova. 


Procena postova

Kada se napravi lista postova na blogu pravi se njihova procena. Da bi ste napravili kvalitetnu procenu starih tekstova potrebno je odgovoriti na sledeća pitanja:

 • Koliko je post koristan za posetioce? Ukoliko je njegov sadržaj koristan, informativan i zabavan, zadržite ga.
 • Koliko je koristan za vas? Ukoliko privlači organske posete, dobija povratne linkove, utiče na širenje vašeg brenda i donosi novac, taj blog svakako treba ne samo zadržati nego ga i dalje promovisati.
 • Da li je post dobar? Subjektivno pitanje, ali ukoliko se tekst temeljito pročita i zapazi se da ima mnogo gramatičkih grešaka, da je bez smisla, da je loše organizovan ili da obrađuje neke zastarele teme, nema smisla zadržati ga na blogu.
 • Da li je post relevantan? Post treba da se briše ukoliko više nije relevantan za vaše poslovanje, ne privlači posetioce i potencijalne klijente.
 • Da li stvara probleme? Ukoliko postoje dupli tekstovi, javlja se plagiranje, pravni problemi ili probleme druge vrste, taj tekst mora odmah da se obriše. 


Kada pročešljate sve postove na blogu i odgovorite na ova pitanja, sve postove podelite u dve kategorije: 

 1. zadržati 
 2. obrisati


Postovi koje ste rešili da ne zadržite mogu da budu preusmereni 301 preusmeravanjem ka relevantnijim sadržajima ili ka naslovnoj strani bloga. 
Kada ste to uradili, ponovo se vratite tekstovima koje hoćete da zadržite i koji (još uvek) poseduju neku vrednost. 


Postovi koje vredi zadržati


Stare postove za koje smatrate da mogu da ostanu na blogu možete dalje da: 

 • poboljšate
 • dopunite
 • ažurirate
 • promovišetePoboljšavanje starih postova


Poboljšanje može da ide u više pravaca:
 1. unapređenje i popravka pravopisa i gramatičkih grešaka, 
 2. pojašnjavanja teme i suštine teksta, 
 3. bolje „ciljanje“ posetilaca. 


Značajna su i tehnička poboljšavanja kao što su postavljanje bolje strukture unutrašnjih linkova, dodavanje alt tagova i slično. 

Ne treba da se zapostavi ni vizuelni izgled, kao što su stavljanje preloma redova, naslova, dodavanje navodnika i ostalih znakova interpunkcije, kao i postavljanje slika, infografika i video zapisa, sve sa ciljem da se posetioci što više zadrže na blogu. 


Ažuriranje i  dopunjavanje


Ukoliko je post kvalitetan i poseduje neku vrednost za vas i posetioce sajta, možete dodatno da izvučete više iz njega ukoliko ga ažurirate i dodate nove informacije. Vršena su istraživanja koja tvrde da se čestim ažuriranjem informacija povećava poseta i do 75%. 

Osim toga, postovi se mogu dopuniti i potpuno novim  tekstom, kritikom, komentarom, saznanjem, dodavanjem slika, grafika, audio ili video klipovima. 


Promocija starih postova


Kada ste već investirali u pisanje bloga i u njegov kvalitetan i interesantan sadržaj, onda ima smisla investirati i u njegovu promociju. Ukoliko se sadržaj „ostavi i zaboravi“ na blogu, postoji mogućnost slabe posete zato što je on nevidljiv za posetioce i novi postovi će ga brzo zatrpati. 

Najbolji način promovisanja je deljenje preko socijalnih mreža, postavljanje na naslovnu stranu vašeg bloga, promocija preko drugih marketinških kanala (štampani materijal, novine, radio, TV).


Pratite reakcije


Uradili ste revitalizaciju vaših starih postova, sada vam predstoji da pažljivo pratite efekte svih ovih promena. 

Najbitnija je pratiti organsku posetu. Korelacija je jasna i empirijski potvrđena - koliko očiju pogledaju vaš post to je on kvalitetniji. Posete možete najbolje da pratite preko Google Analitics. Osim toga, prati se i rangiranje u organskoj pretrazi preko koje unapred može da osetite da li će post biti uspešan i da li će imati dobru posetu i donositi vam prihode

Treba znati da će Google-ovim robotima biti potrebno nekoliko meseci da „primete“ vaše promene. Zato budite strpljivi, gledajte, pratite rezultate, i dalje ažurirajte, poboljšavajte i promovišite vaše blogove. 

субота, 24. новембар 2018.

SEO optimizacija vodič za Internet marketare

SEO optimizacija je jedna od najuspešnijih tehnka za dovođenje sajta na željene pozicije u organskoj pretrazi.

I najpopularnija.


Ako je tako onda bi bilo sasvim na mestu da otkrijemo male ili velike tajne ove tehnike.

To su u stvari neka iskustva svima onima koji se bave oblašću mogu biti interesantna.
Ili se bar nadamo da će to biti.

SEO optimizacija je proces. 

Nije matematička formula ili neka definicija. Nauka za sebe i izazov za mnoge koji se bave Internet marketingom. 


Kako rade pretraživači na Internetu?


Pretraživači imaju svoja pravila ili algoritme rangiranja sajtova koje menjaju u samo njima poznatim tajminzima. U stručnim krugovima najčešće su u opticaju procene od nekoliko promena godišnje. 

Za marketare to su više nego česte promene jer zahtevaju i promene u njihovom radu.  Da biste bili uspešni u SEO optimizaciji, treba da znate šta je trend, šta najbolje prolazi, kako nove tehnike funkcionišu i  koje zastarele tehnike treba izbegavati u radu.

A kad će doći rezultati?

Rezultati u organskoj pretrazi dolaze kao posledica lošeg ili dobrog rada na SEO optimizaciji. Ako ste radili dobro rezultati će doći ranije. Ako niste verovatno neće doči nikada. 

Strpljenja.
Rezultati ne dolaze preko noći. 

Zašto?

Zato što mašine za rangiranje imaju svoj način rada.

Još uvek obavijen velom tajni, ali ipak u većini sa očekivanim rezultatima.

Nekome je SEO više od posla. Kao izazov. Partija šaha u kojoj pobeđuje onaj ko vidi dalje.
I ko donosi bolje strateške poteze.
Ili ima više strpljenja. 
Za optimizaciju web stranice u SERP (rezultatima organske pretrage) treba da se složi više kockica.
A one se slažu tokom vremena pri čemu taj put ili napredak pozicije nije sakriven. Može da se prati tokom vremena putem mnogobrojnih servisa.

SEO nije sprinterska disciplina

Ovo je jedna od važnih informacija i za vlasnike i za web marketare. 
Veoma česta greška kod početnika u ovom poslu je da očekuju rezultate u prvim danima, nedeljama ili mesecu i da se obeshrabri kada se ne ostvari progres.

Može li brže? 
Može. 
Ako radite posao poštujuči i primenjujući najbolje SEO prakse, iskustva, smernice do rezultata se može doći i brže. I sa budžetom koji miriše na blanko. Ipak, to vreme se ne meri danima i u mnogome zavisi od konkurentnosti oblasti.Ima draži gledati kako se povećava broj poseta vašem sajtu, kako se povećava broj ključnih reči na koje se pronalazi vaš sajt. Kako raste pozicija sajta u rezultatima pretrage na određene ključne reči. Kako rastu konverzije, kako se povećava broj lokacija iz kojih dolaze posetioce.


Šta ako ne ide kako treba?

Možda negde grešite. Vratite se na vaš sajt, web stranice i proverite:

 • Da li vaša struktura sajta ima smisla za korisnike?
 • Da li je vaš sadržaj kategorisan na način na koji vi i vaši korisnici mogu lako pristupiti?
 • Da li su vaši URL-ovi nepotrebno dugi ili višerečni (više od 3-6 reči po putanji datoteke)?
 • Da li su vaše sadržaji preoptimizirani, odnosno da zbog ključnih reči niste izgubili najvažnije poruke koje stranica donosi?


Za početak dovoljno.


Ključne reči


U osnovi uspešnog projekta je kvalitetno istraživanje ključnih reči. 

Marketinške tehnike podrazumevaju da vladate materijom atributa ključnih reči, da umete da ih istražujete pomoću besplatnih ili plaćenih alata

Takođe, da umete da pravilno kreirate hijerarhiju ključnih reči po stepenu važnosti za poslovanje. Ne zaboravite da je ovo jedna od retkih oblasti gde sinonimi imaju neka sasvim drugačija značenja.

Korišćenje naprednih tehnika pri istraživanju ključnih reči je vaša komparativna prednost u odnosu na konkurenciju.

Kada ste osmislili strategiju web stranica okupljenih oko vaših ključnih reči tada je praćenje statistika rasta sajta prosto poslastica i ono što daje draž poslu. 

Da berete plodove svog stručnog i mukotrpnog rada.

Garancije za SEO optimizaciju

Naš savet je da budete najmanje oprezni sa onima koji vam obećavaju sve i svašta,  odnosno daju garancije za SEO. Ako već poverujete onda se barem zaštitite nekim valjanim i važećim ugovorom sa tačnom specifikacijom. 

U suprotnom pripremite se za bacanje  novca u bunar. Vreme izgubljeno na taj način nikada se ne može vratiti.


Manje SEO optimizacije više upotrebljivih stranica


U fudbalu postoji termin prekombinovali se. Zaigrali. Previše kombinatorike, previše SEO igre oko ključnih reči često ubije korisnost i upotrebljivost teksta. 

Obrnite redosled jer Google penalizuje sadžaje koji nisu prirodni i prilagođeni korisnicima.

Upotrebljivost i korisnost teksta učiniće da SEO optimiacija stranica zablista u punom sjaju. I odnese prave i očekivane rezultate.


Potrudite se da objavljujete izuzetan sadržaj


Posetioci ili čitaoci vašeg bloga ili sajta uvek imaju najviša očekivanja. Potrudite se da im obezbedite adekvatan sadržaj. 

Dovoljno interesantan, koristan i makar po nečemu izuzetan tekst
Ako tražimo nešto po čemu ovaj blog može biti izuzetan onda je to prethodna rečenica. U nju je utkana suština, srž ili pobednički način razmišljanja. 

Bićete nagrađeni za takve tekstove.

Gradite vaše web stranice da budu intuitivna i logične za navigaciju. 

Krenite od sebe. Sigurno niste ljubitelji stranica gde vam je teško da pronađete željeni sadržaj. 


Angažujte čitaoce 


Motivišite i zaintrigirajte čitaoce da daju svoje komentare, ocene. Da daju svoje mišljenje. Suvoparni članci, neinteresantni i kratki tekstovi neće zadržati posetioce niti im biti inspirativne za neki komentar.

Budite prisni, nastrojeni prijateljski pokušajte da personalizujete odnos sa čitaocima. 


SEO optimizacija iznova i iznova


Ovo je oblast koja se menja. Često objavljujte aktuelan i nov sadržaj. 

Pratite trendove i dobra iskustva u ovoj oblasti i bićete nagrađeni i od Google ali i steći vernu i lojalnu publiku koja i daje smisao ovom poslu.

среда, 24. октобар 2018.

SEO trendovi 2019

Šta će biti SEO trendovi u 2019?


Pretraživači postaju sve moćniji i inteligentniji. Google, kao dominantni pretraživač postavlja nove standarde u SERP, odnosno rezultatima pretrage. Glasovne pretrage više nisu novost već nešto zbog čega mašine za pretragu već prilagođavaju svoje algoritme za pretraživanje.

Sve to zahteva da u periodu pred nama firme koje se bave SEO prepoznaju i predvide u svom radu najvažnije faktore i trendove za SEO u 2019 godini.

1. Iskustvo korisnika je u središtu svega


Ko danas primarno govori o "optimizaciji za pretraživače", naginje ka monotonosti. Na kraju krajeva, ne optimizuje se sajt samo za pretraživače, već i za korisnike pretraživača i veb lokacija. Iz tog razloga korisničko iskustvo igra sve važniju ulogu.

Ključni elementi za onpage optimizaciju u 2019. bi trebalo da sadrže i ove elemente:

Brzina učitavanja stranica
Danas i vlasnici mogu sami preko niza besplatnih servisa, pa i Google-ovih (PageSpeed), mogu proveriti brzinu svojih stranica. Možete koristiti i besplatnu aplikaciju PageSpeed ​​od Google-a da biste izmerili performanse vaše stranice.

Tehnički i funkcionalno besprekorne web straniceKorisnici menjaju svoje navike i postavljaju nove standarde za dizajniranje i izradu stranica.

Optimizacija za mobilne platformePrateći zvanične statistike Google, nije teško videti da u većini oblasti, više od polovine svih upita za pretragu sada se radi na pametnim ili tablet računarima. A trendovi govore da će se mobilne platforme koristiti još više u narednom periodu.

2. Bogati segmenti na stranicama i strukturizacija podataka 


Ako pogledate stranice sa rezultatima organske pretrage (SERP), primećujete da postoje i neki drugi izdvojeni segmenti koji na neki način konkurišu organskim rezultatima.

Sa jedne strane, AdWords oglasi zauzimaju vrh stranica i relativno su slabi naznačeni da su plaćeni oglasi i naravno imaju svoju pre svega nestrpljivu publiku.

Pored njih, ne uvek i u zavisnosti od oblasti, odnosno upita posetioca, pojavljuju se i oglasi za kupovinu sa slikama ili blok od najčešće četiri mesta sa tekstualnim oglasima takođe se nalaze pre organskim rezultatima pretrage.

Dakle, konkurencija plaćenih i neplaćenih stranica je najčešće rezultat upita.

Šta možemo očekivati po pitanju izdvojenih segmenata 2019? 
Kod nas je popularna maksima ne menjaj tim koji pobeđuje. Ove strategije daju očekivane rezultate i teško da će mašine za pretragu, radikalno odstupiti od njih. Dakle, konkurencija izdvojenih rezultata i organske pretrage će se nastaviti.

Ono što će se izvesno poboljšavati su algoritmi koji će nuditi što bolje odgovore na korisnička pitanja u funkciji od sve većeg broja promenljivih.

Posledica povećanja konkurencije, broja stranica će pred autore web stranica postaviti još teži zadatak. Biti na vrhu u još jačoj konkurenciji. Tu utakmicu dobijaće oni sajtovi i stranice koji će se bolje prilagođavati zahtevima mašina za pretragu, ali i koji će bolje razumeti korisničke zahteve.

Setite se stranica pitanja i odgovora, različitih ocenjivanja na stranici. Sve to umeju da prepoznaju  moćni algoritmi rangiranja. Struktura je ono što veoma dobro razumeju Google mašine (schema.org).

I manje stranice, odnosno sajtovi sa manjim budžetima, će moći ravnopravnije da se uključe u ovu utakmicu ako se budu pridržavali ovih trendova i pametno unapređivali svoje stranice. 

3. AMP ili povećanje brzine učitavanja stranica


AMP (Accelerated Mobile Pages – Ubrzane stranice za mobilne) stranice su hit. I biće hit. Ne za sve ali za blogere i portale sa vestima kao da su izmišljene. Ove stranice se učitavaju četiri puta brže i koriste osam puta manje podataka nego klasično optimizovan sadržaj za mobilne platforme.
Naravno, reklame se vide na ovim stranicama što nije bilo teško shvati, ali mnogi softverski dodaci poput skripta, formulara, grafike, videa i ne. Sve ima svoju cenu.

U zavisnosti od tipa sajta neophodno je prilagoditi se AMP ili očekivati pad pozicija.

4. Sadržaj je majka Mara i tata Beara

Istorija mašina za pretragu je istorija razumevanja sadržaja na stranicama. Softverska rešenja, kao i hardverski resursi su omogućili toliki broj izračunavanja da više ne treba sumnjati u to da mašine veoma dobro razumeju kakav sadržaj se nalazi na stranicama.
Kako se prilagoditi ovoj činjenici u 2019?

Već dat odgovor na našem blogu. Ništa lakše niti ništa teže. Napravite najbolju stranicu na zadatu temu i završili ste posao. 

Mislite da je šala?

Nije.

Google algoritmi i posetioci će umeti da naprave razliku između stranica 2019 ali i ove godine. I najbolje stranice će biti favorizovane.

Bez protekcije.

5. Glasovna pretraga


Neke Google studije ukazuju da se broj onih kojii koriste glasovnu pretragu približava 50%. Za tinejdžere taj trend je izraženiji.
Činjenica da već postoje pametne pegle i usisivači, kao i neke druge činjenice, ukazuju da veb stranice treba da budu prilagođene i za glasovnu pretragu.

6. Google indeksira stranice za mobilne uređaje


Na leto 2018. godine, "Mobile First Index" je implementiran. Svi oni koji koriste Google servise verovatno su već videli ove poruke od Google da je prošla indeksacija njihovih sajtova za mobilne platforme.

Dakle, nema čekanja, sa reči na dela.Optimizujte vaše stranice za mobilne platforme. Rok, juče a 2019. će se to verovatno značajno osetiti.

7. Povratni linkovi ne gube aktuelnost


Povratni linkovi opstaju. Ali, ne bilo koji niti bilo gde. Veća korist će biti ulaganje u jedinstveni sadržaj na svojim stranicama ili blogovima koji će korisnici više konzumirati i deliti.Kvalitet je odrednica koja će prirodno biti temelj za pretraživače. Interno linkovanje na vašim stranicama će biti pod posebnom lupom. Link radi linka će oboriti rejting stranice. I obrnuto, link koji unapređuje korisnički doživljaj će biti nagrađen od algoritama pretrage.

8. Jači fokus kod pretraga slika


Zašto bi se politika krieranja i prezentovanja slika razlikovala od istih poslova sa tekstom?

Pratite trendove, pogotovo one koje se tiču korisničkog doživljaja. I još jedan insajderski savet.
Moćan,Kreirajte slike i ostali netekstualni materijal bolje od konkurencije.

Zaista jedan zanimljiv zadatak.

Probajte da ukomponujete tekst, slike i video bolje od konkurencije i bićete nagrađeni za to od mašina za pretragu.

Deluje kao šala, ali je to zbilja, Neće biti lako, jer ako se konkurencija povećava sve je teže biti na vrhu ili pri vrhu. Sasvim prirodno. Put postoji, ali ne mogu svi biti u prvih 10.

9. Veštačka inteligencija


Skoro da se zapitamo kako to da već i sada AI, ili veštačka intelignecija nema veći uticaj na algoritme pretrage? Ili, možda i i ima smao neće da nam eksplicitno kažu. Nije tajna da Google već niz godina u svojim servisima za učenje koristi upravo veštačku inteligenciju.

Veštačka inteligencija postaje sve odgovornija u kreiranju odgovora na upite na Google.
Ko će se obradovati ovom trendu korišćenja veštačke inteligencije u 2019?

Naravno. Opet sledi insajderski odgovor. Oni koji kreiraju optimizovane web stranice sa unikatnim,  korisnim i viralnim sadržajem, boljim od konkurencije, i ciljno orijentisanim na svoje korisnike.

Umesto zaključka 


SEO trendovi u 2019. obećavaju žestoku utakmicu agencija koje se bave optimizacijom sajtova. Pomozite mašinama za pretragu i povećajte uticaj svojih web stranica.

 • Proverite oznake, tagove na vašim stranicama, Imajte na umu da Google-ove mašine više vole  logično strukturirane podatke, da razumeju i posebno tretiraju izdvojene delove i da na taj način možete povećati CTR u rezultatima pretraga.
 • Težiti optimizaciji stranica koje su maksimalno optimizovane za mobilne platforme.
 • Pokušajte da učinite vaše web stranice što je moguće brže.
 • Koncentrišite se na optimizaciju sadržaja za mobilne uređaje.
 • Težiti korisnosti onog što objavljujete, odnosno davanju što preciznijih odgovora na upite bitne za vaš nastup na Internetu.